Tanke och känsla…

Feng shui

Feng shui grundar sig på en kinesisk vishetslära med tusenåriga anor. Jag har läst ett flertal böcker trots att jag från början var oerhört skeptisk till denna lära. Efterhand som jag lärde mig mer så fick jag så många aha-upplevelser att jag inte kan annat än tro och känna att det ligger mycket i det denna lära lär ut om hur olika energiers rörelser påverkar vår omgivning och livet här på jorden.

Feng shui betyder vind och vatten och kan väl sägas symbolisera utrymmet mellan himmel och jord.

I den här planteringen har jag anammat feng shuis principer om tvåsamhet. Om man önskar leva i tvåsamhet så rekommenderas parsymboler i hemmet. Här har två av mina miniknäppgökar fått symbolisera tvåsamheten ute i min lilla plantering på altanen. Det är inte många som ser dem när de kommer hit, men för mig är deras symbolvärde viktigt.